ZMIEŃ JĘZYK
PL EN
JUST FOR SHOPS
Polityka prywatności
Polityka prywatności

W związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:  

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest JUSTART Piotr Głydziak, ul. Pomorska 388, 92-735 Łódź, NIP 728-255-37-29, REGON: 365972594.
 2. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.
 5. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Pastwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 9. Pliki cookies
  Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu najlepsze doświadczenia związane z jej korzystaniem. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
  Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.
  Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu przyspieszenia funkcjonowania strony.
  Cookies podmiotów trzecich – nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
  Analiza i statystyka – wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.
  Marketing – korzystamy z narzędzi remarketingowych Google Ads. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google Ads.

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów, zapewniamy, że firma Justart Piotr Głydziak wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny System Ochrony Danych Osobowych dostosowany do wymagań RODO. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Justart Piotr Głydziak podlegają ochronie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@justart.pl